img

24. 08. 2021

ZRUŠENIE OSLOBODENIA OD DPH PRI DOVOZE TOVARU DO EÚ

Vedeli ste, že po 1. júli 2021 bude každá zásielka pochádzajúca z krajiny mimo Európskej únie podliehať colnému spracovaniu a DPH? V súčasnosti zásielky do 22 eur nepodliehajú dani. 

Avšak od júla, keď nakúpite alebo príjmete zásielky z krajín mimo Európskej únie, budú tieto zásielky podliehať DPH vo výške 20%. S nadchádzajúcimi zmenami európskych právnych predpisov v roku 2021 (t. J. BREXIT, ICS2 a odstránenie DPH z minima) európske colné orgány ďalej presadzujú regulačné požiadavky týkajúce sa poskytovania úplných a presných colných údajov.

Prečítajte si o zmenách

Aby ste sa vyhli možným oneskoreniam pri preclení, pokutám alebo dokonca pokutám zo strany colných orgánov, je nevyhnutné, aby ste úplne porozumeli nadchádzajúcim regulačným zmenám a čo je najdôležitejšie, aby vaše podnikanie poskytovalo úplné a presné elektronické údaje z colných služieb pri preprave prostredníctvom DHL Express. 

Ako vaši medzinárodní špecialisti sa môžete spoľahnúť, že s vami budeme naďalej úzko spolupracovať na podpore vašej pripravenosti na podnikanie a na zabezpečenie plynulého prechodu zmenami právnych predpisov EÚ do roku 2021.

Existujú dva spôsoby, ako spracovať zásielky:

1) Ak vám predajca predal tovar vrátane ciel a DPH, nebudete musieť po prijatí zásielky vo vašej krajine platiť žiadne ďalšie poplatky. Spoločnosť DHL však môže vyžadovať splnomocnenie alebo iné potrebné informácie na spracovanie vašej zásielky prostredníctvom colných úradov a na umožnenie doručenia.

2) Ak predajca alebo odosielateľ nedoplatí clo a DPH, potom vám spoločnosť DHL môže pomôcť s colnými postupmi a platbou akýchkoľvek ciel a DPH. Všetko, čo musíte urobiť, je poskytnúť splnomocnenie, doklad o platbe a ďalšie potrebné informácie a spoločnosť DHL uľahčí platbu

 

TOVAR NAKUPOVANÝ ONLINE NA OSOBNÉ POUŽITIE

Clá a dane / DPH vám môžu byť účtované za niečo zakúpené online, pretože:

 • Clo a daň / DPH zvyčajne nie sú zahrnuté v cene tovaru, ktorý kupujete online a nemusia byť zahrnuté v celkových nákladoch na dopravu, ktoré zaplatíte online maloobchodníkovi; pokiaľ to počas procesu platby výslovne neuvádza stránka online predajcu.
 • Pri nákupe tovaru online nemusí časť alebo všetok tento tovar pochádzať z krajiny, v ktorej žijete, a preto podlieha clu, ktoré predstavuje clo alebo daň / DPH uvalené na tovar pri preprave cez medzinárodné hranice.
 • Ak tovar nie je dodávaný na tuzemsko (vo vašej krajine) alebo v rámci jednej colnej únie, napríklad Európskej únie, ste povinní zaplatiť všetky potrebné clo a daň / DPH, ktoré váš miestny colný úrad považuje za vhodné.
 • Aby sme zabezpečili, že kuriér DHL dokáže doručiť váš tovar v čo najkratšom možnom čase po vstupe do vašej krajiny alebo colnej únie, spoločnosť DHL vo vašom mene zaplatí colnému orgánu všetky clá a dane / DPH, ktoré sú za tovar splatné.
 • Po úplnom vrátení cla a dane / DPH spoločnosti DHL vám bude tovar doručený.
 • Čo je splatné, ak vôbec, závisí od toho, odkiaľ je tovar odoslaný, druhu tovaru, jeho transakčnej hodnoty a hmotnosti balíka.

 

DARČEKY NAKÚPENÉ ONLINE

Darček je definovaný ako niečo, čo je zaslané priamo jednou súkromnou osobou druhej osobe, a na tento tovar sa nevzťahuje dovozná daň / DPH, ak je hodnota nižšia ako stanovené miestne limity. Objednávka a platba za tovar, ktorý má pôvod mimo vašej krajiny alebo colného územia na účely prepravy inej osobe ako kupujúcemu, nespĺňa colnú definíciu daru.

CLÁ A DANE / DPH

Bolo mi za niečo zakúpené online účtované clo a daň / DPH. Prečo to nebolo zahrnuté ako súčasť celkových nákladov na dopravu?

 • Clo a daň / DPH teraz zvyčajne nie sú zahrnuté v cene tovaru, ktorý kupujete online.
 • Pri nákupe tovaru online nemusí časť alebo všetok tento tovar pochádzať z krajiny, v ktorej žijete.
 • Ak tovar nie je dodávaný na tuzemsko (vo vašej krajine) alebo v rámci jednej colnej únie, napríklad Európskej únie, ste povinní zaplatiť všetky potrebné clo a daň / DPH, ktoré miestny colný úrad považuje za vhodné.
 • Aby sme zaistili, že kuriér DHL dokáže doručiť váš tovar v čo najkratšom možnom čase prepravy, keď vstúpime do vašej krajiny, spoločnosť DHL vo vašom mene okamžite zaplatí colnému orgánu všetky clá a dane / DPH, ktoré sú za tovar splatné.

DHL vám tovar vydá až po úplnom vrátení všetkých ciel a daní / DPH, ktoré boli zaplatené vo vašom mene.

Prečo musím platiť clo?

Aj keď ste si tovar objednali a zakúpili online, na tovar sa stále vzťahuje dovozný postup, ktorý preclie zásielku. Svetlá výška závisí od:

 • Krajina pôvodu
 • Hodnota vrátane poplatkov za prepravu
 • Množstvo tovaru

Každá krajina má svoje vlastné colné zákony a clá pre rôzne druhy tovaru a hodnoty sú stanovené miestne. DHL, rovnako ako každá iná medzinárodná prepravná spoločnosť, musí dodržiavať miestne colné právne predpisy, a preto DHL v mene príjemcu platí clá na preclenie zásielok pri príchode.Pri nákupe bolo uvedené, že cena zahŕňa náklady na dopravu.

Pri nákupe bolo uvedené, že cena zahŕňa náklady na dopravu. Prečo som bol požiadaný spoločnosťou DHL o zaplatenie ďalších poplatkov za doručenie môjho balíka?

 • Za ďalšie náklady na dopravu nebudete spoločnosti DHL platiť. Namiesto toho budete vyzvaní, aby ste namiesto miestnych poplatkov zaplatili clo, daň / DPH a ďalšie dovozné poplatky spojené s colným odbavením vo vašej domovskej krajine

Prečo musím platiť clo, ak som zásielku dostal ako darček?

 • Bez ohľadu na to, či je zásielka darom alebo nie, musí ešte prejsť dovozným postupom, ktorý je stanovený v colných predpisoch cieľovej krajiny. Zásielka sa preclieva na základe krajiny pôvodu, hodnoty a množstva, nie však jej účelu. Clo a daň / DPH budete musieť zaplatiť, iba ak hodnota daru prekročí stanovenú miestnu hranicu.

Prečo mám obmedzenú hodnotu a množstvo, keď objednávam pre svoju osobnú potrebu?

 • Prečo mám obmedzenú hodnotu a množstvo, keď objednávam pre svoju osobnú potrebu?

Aké ďalšie poplatky môžem očakávať po preclení?

V závislosti od hodnoty a typu dovážaného tovaru môžete očakávať nasledovné:

 • Dovozné clá (percento z hodnoty zásielky a dopravných poplatkov)
 • Miestna daň / DPH
 • Príplatok za preddavok DHL
 • Prípadné regulačné poplatky

Vďaka týmto zmenám colné orgány ďalej presadzujú regulačné požiadavky týkajúce sa poskytovania úplných a presných colných údajov s cieľom optimalizovať bezpečnostnú a bezpečnostnú previerku, ako aj bojovať proti falšovaniu a pirátstvu, predchádzať nekalej súťaži a zabezpečovať úplný výber daní a daní. 

Aby sme vás v tomto prechodnom období podporili, vytvorili sme špecializovanú webovú stránku, prostredníctvom ktorej máte prístup k balíku informácií zameraných na zaistenie toho, že vaše podnikanie je pripravené na tieto regulačné zmeny.

Táto stránka obsahuje:

 • Podrobný prehľad zmien colných predpisov EÚ
 • Sprievodca porozumením možného vplyvu na vaše podnikanie a toho, ako vám môže spoločnosť DHL pomôcť
 • Odpovede na vaše otázky
 • Užitočné odkazy na webové stránky regulačných orgánov

https://www.dhl-eucustoms.com/index.html

Toto dôležité video si tiež môžete pozrieť, aby ste získali prehľad týchto nových predpisov.

Veríme, že tieto informácie vám pomôžu pri príprave na nadchádzajúce regulačné zmeny a pomôžu vám pochopiť potrebu vykonania potrebných úprav.

Ak máte ďalšie konkrétne otázky týkajúce sa tejto témy, neváhajte nás kontaktovať priamo.

Tím DHL.

Newsletter
Odoberajte náš newsletter.
Budete informovaný o aktuálnych kampaniach a novinkách zo sveta logistiky.