img

15. 01. 2024

SAF - UDRŽATEĽNEJŠIE LETECKÉ PALIVO

PREČO MAŤ UDRŽATEĽNEJŠIE PODNIKANIE JE DÔLEŽITÉ VIAC AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM“

Čo je GoGreen Plus?

Spoločnosť DHL Express nedávno uviedla na trh GoGreen Plus, špecializované riešenie, ktoré pomáha podnikom znižovať emisie uhlíka spojené s ich zásielkami pomocou udržateľného leteckého paliva. SAF je biopalivo, ktoré sa vyrába z obnoviteľných zdrojov, ako sú rastlinné oleje, živočíšne tuky, odpadové produkty a poľnohospodárske plodiny. SAF je špeciálne navrhnutý na použitie ako náhrada tradičného leteckého paliva a dokáže znížiť emisie skleníkových plynov až o 80 % v porovnaní s fosílnymi palivami.

Udržateľnosť je jedným z najvýznamnejších trendov, ktoré v poslednej dobe ovplyvňujú všetky priemyselné odvetvia. V sektore elektronického obchodu sa online nakupujúci čoraz viac zaujímajú o vplyv svojich nákupov na životné prostredie. Prelomový program spoločnosti DHL, ktorý umožňuje zákazníkom využívať udržateľné letecké palivo pre svoje dodávky, vám umožňuje uspokojiť tento dopyt po udržateľných produktoch.

 • Chemická štruktúra SAF je podobná tradičným leteckým palivám na báze fosílnych palív. To umožňuje použitie SAF paliva, ktoré sa mieša s kerosenom v lietadlách bez akýchkoľvek úprav motora. Súčasný pomer miešania zložiek je kvôli zákonným povinnostiam obmedzený na 50 %.
 • SAF dokáže efektívne znížiť emisie štandardného leteckého paliva počas životného cyklu až o 70 – 80 %.
 • SAF znižuje ďalšie škodlivé emisie, ako sú častice a síra, o 90 % a 100 %.
 • SAF je jedinou možnosťou pre lety na dlhé vzdialenosti.
 • SAF je už dostupný.

Úspory CO2e sa odhadujú na ekvivalent ročných emisií skleníkových plynov, ktoré vyprodukuje cca 400 000 osobných áut počas celej svojej životnosti

Prečo GoGreen Plus?

 • Prichádzajúca povinnosť reportovania a znižovania emisií v Scope 3.
 • Reporty (súhrnný a podrobný) o uhlíkovej stope budete môcť reportovať.
 • DHL Express použije príspevok na investíciu do SAF a nezávislý auditor každoročne overí hodnotu zníženia emisií zakúpeného SAF a tiež overí, že všetky vaše investície boli použité výhradne pre SAF, čím sa preukážete ako vysokodôveryhodná spoločnosť.
 • Vaša spoločnosť dostane certifikát s hodnotou zníženia emisií, ktorú je možné použiť na zníženie vlastnej stopy v Scope 3.
 • Zaradíte sa do rovnako rozmýšľajúcich dodávateľov a partnerov.
 • 50 % kupujúcich má záujem o spôsob doručenia šetrného k životnému prostrediu.
 • 20 % kupujúcich uvádza, že by zaplatili viac za doručenie zásielky od spoločnosti, ktorá je pozitívna k životnému prostrediu.
 • 38 % spotrebiteľov má pocit, že maloobchodníci dbajú na využívanie udržateľných spôsobov doručovania.

Protokol o skleníkových plynoch (GHG) ako medzinárodný štandard rozdeľuje emisie skleníkových plynov spoločností do troch oblastí:

Scope 1 zahŕňa priame emisie z vlastných alebo kontrolovaných zdrojov.

Scope 2 zahŕňa nepriame emisie z výroby nakúpenej elektriny, kúrenia atď. spotrebované danou spoločnosťou.

Scope 3 zahŕňa všetky ostatné nepriame emisie, ktoré sa vyskytujú v hodnotovom reťazci, vrátane následnej prepravy a distribúcie.

Ako vás vieme podporiť?

 • Vypočítame vaše emisie CO2 – Údaje o uhlíku založené na najnovších globálnych štandardoch
 • Maximálne zníženie emisií CO2 – Insetting predstavuje opatrenia prijaté k zmierneniu zmeny klímy v rámci vlastného hodnotového reťazca
 • Celý proces je overený nezávislým orgánom akreditovaným Société Générale de Surveillance (SGS
Newsletter
Odoberajte náš newsletter.
Budete informovaný o aktuálnych kampaniach a novinkách zo sveta logistiky.