img

10. 02. 2022

Kruhový princíp 5R - Budúcnosť módy a spotrebnej elektroniky

Reduce, Repair, Resell, Refurbish, and Recycle.

Aktivity ako redukcia, oprava, opätovný predaj, renovácia či recyklácia umožňujú predĺžiť životný cyklus produktu, znížiť množstvo odpadu, optimalizovať spotrebu vody a zároveň budovať udržateľné podnikanie.

Prijatie kruhového hospodárstva bude kľúčové pre zabezpečenie toho, aby globálna výroba a spotreba boli v súlade s cieľmi udržateľnosti. Cirkulárnosť má potenciál predĺžiť životnosť produktu, znížiť emisie a znížiť množstvo odpadu. Možné prínosy pre viaceré odvetvia sú významné, ale aby bol prechod na tento model úspešný, vyžaduje si spoločné úsilie všetkých štyroch zainteresovaných strán: spotrebiteľov, značiek a výrobcov, regulačných orgánov a logistických hráčov. V tomot webináre sa bližšie pozrieme na dopady na módny priemysel a priemysel spotrebnej elektroniky.

Newsletter
Odoberajte náš newsletter.
Budete informovaný o aktuálnych kampaniach a novinkách zo sveta logistiky.