img

14. 03. 2023

Index globálnej prepojenosti DHL

Index globálnej prepojenosti DHL: Globalizácia odolná, aj keď napreduje v oddelení medzi USA a Čínou

  • Globálne toky obchodu, kapitálu, informácií silnejšie ako pred pandémiou; toky ľudí sa zotavujú
  • Žiadny posun z globálneho na regionálne obchodné toky
  • Žiadne presvedčivé dôkazy o rozpade globálnej ekonomiky na bloky
  • Podiel amerických tokov zahŕňajúcich Čínu klesol v 8 z 11 skúmaných oblastí, vrátane vývozu a dovozu tovaru a špecifických kapitálových tokov
  • Najviac globalizovanou krajinou zostáva Holandsko, za ktorým nasledujú Singapur a Belgicko

Bonn/Dubaj/New York, 15. marca 2023: DHL a New York University’s Stern School of Business dnes zverejnili nový DHL Global Connectedness Index 2022, hĺbkovú správu o stave globalizácie a jej vyhliadkach. Analyzuje údaje zo 171 krajín a území a odhaľuje, ako sa toky obchodu, ľudí, kapitálu a informácií pohybujú po celom svete. Správa ukazuje, že medzinárodné toky boli pozoruhodne odolné voči nedávnym otrasom, ako je pandémia Covid-19 a vojna na Ukrajine. Po miernom poklese v roku 2020 sa kompozitný index globálnej prepojenosti DHL zvýšil v roku 2021 späť nad úroveň pred pandémiou. Aktuálne dostupné údaje poukazujú na ďalší nárast v roku 2022 a to aj napriek pomalšiemu rastu niektorých tokov. Medzinárodný obchod s tovarom bol v polovici roka 2022 o 10 percent vyšší ako pred pandémiou. Medzinárodné cestovanie zostalo v roku 2022 o 37 percent pod úrovňou z roku 2019, ale v porovnaní s rokom 2021 sa zdvojnásobilo.

„Najnovšie údaje indexu DHL Global Connectedness Index jasne odhaľujú dojem, že globalizácia ide do spiatočky,“ uzatvára John Pearson, generálny riaditeľ DHL Express. “Globalizácia nie je len módne slovo, je to mocná sila, ktorá zmenila náš svet k lepšiemu. Prelomením bariér, otvorením trhov a vytvorením príležitostí umožnila jednotlivcom, firmám a celým národom prekvitať a prosperovať ako nikdy predtým.” Keď budeme pokračovať v prijímaní globalizácie, môžeme vybudovať svetlejšiu budúcnosť, z ktorej budeme mať úžitok všetci, vytvoríme svet, ktorý je prepojenejší, prosperujúcejší a pokojnejší než kedykoľvek predtým.“

USA a Čína: Geopolitická rivalita narúša spojenie
DHL Global Connectedness Index poskytuje dôkaz, že USA a Čína sa oddeľujú v mnohých oblastiach. Ak sa pozrieme na 11 typov tokov obchodu, kapitálu, informácií a ľudí (ako je vývoz tovaru, transakcie fúzií a akvizícií a spolupráca na vedeckom výskume), podiel tokov medzi USA a Čínou od roku 2016 klesol v 8 z 11 typov. V rovnakom období klesol podiel tokov Číny s USA pre 7 z 10 typov s dostupnými údajmi pre Čínu. Niektoré z nich boli veľké poklesy. Napriek tomu sú USA a Čína stále prepojené oveľa väčšími tokmi ako ktorékoľvek iné dve krajiny, ktoré nemajú spoločnú hranicu. Okrem toho údaje ukazujú, že oddelenie týchto dvoch krajín doteraz neviedlo k širšej fragmentácii globálnych tokov medzi súperiacimi blokmi krajín.
Žiadny dôkaz trendu k regionalizácii – priemerná vzdialenosť medzinárodných tokov sa zvýšila.

Analýzy DHL Global Connectedness Index tiež ukazujú, že predpovede o posune od globalizácie k regionalizácii sa – aspoň zatiaľ – nenaplnili. Priemerná vzdialenosť, ktorú prekonali toky obchodu, kapitálu, informácií a ľudí, sa za posledné dve desaťročia zväčšila a obchodné toky sa počas pandémie Covid-19 dokonca natiahli na väčšie vzdialenosti. Jedinou kategóriou, ktorá vykazuje jasný nedávny posun smerom k regionalizácii, sú toky ľudí. Je to spôsobené dramatickými zmenami v cestovaní počas pandémie Covid-19.„Ostáva otvorenou otázkou, či sa obchodné modely v budúcnosti výrazne viac regionalizujú,“ hovorí Steven Altman, vedúci výskumný pracovník a riaditeľ iniciatívy DHL pre globalizáciu v Centre pre budúcnosť manažmentu NYU Stern. “Mnohé spoločnosti a vlády sa zameriavajú na nearshoring, aby regionalizovali dodávateľské reťazce, pričom regionalizácia môže priniesť značné obchodné výhody. Na druhej strane, viac ako polovica všetkého obchodu sa už odohráva v rámci regiónov a výhody diaľkového obchodu sú stále dôležité, najmä keď inflácia zostáva vysoká, hospodársky rast sa spomalil a sadzby kontajnerovej dopravy opäť klesli.“

Rebríček najviac globálne prepojených krajín: Holandsko na vrchole.
V rebríčku krajín DHL Global Connectedness Index 2022 bolo Holandsko opäť najviac globálne prepojenou krajinou. Singapur sa celkovo umiestnil na druhom mieste a na prvom mieste z hľadiska veľkosti medzinárodných tokov v porovnaní s domácimi. Spojené kráľovstvo má najviac globálne distribuovaných tokov. Medzi 55 globálne prepojenými krajinami sú zástupcovia z každého regiónu sveta.

DHL Global Connectedness Index
Renomovaný index DHL Global Connectedness Index, ktorý sa pravidelne zverejňuje od roku 2011, poskytuje spoľahlivé zistenia o trendoch globalizácie prostredníctvom analýzy 13 typov medzinárodného obchodu, ľudí, kapitálu a informácií.

Viec informácií nájdete na linku: https://www.dhl.com/global-en/delivered/globalization/global-connectedness-index.html

Newsletter
Odoberajte náš newsletter.
Budete informovaný o aktuálnych kampaniach a novinkách zo sveta logistiky.