img

29. 09. 2023

DHL EXPRESS (SLOVAKIA), SPOL. S R.O. INFORMUJE O ÚPRAVE CIEN NA ROK 2024

Priemerný nárast cien bol stanovený na 8,9%, s platnosťou od 1. januára 2024.

V Bratislave, 29. september, 2023: DHL Express, popredný dodávateľ medzinárodných expresných služieb informuje o ročnej všeobecnej úprave cien, ktorá vchádza do platnosti 1. januára 2024. Priemerný nárast na Slovensku bol stanovený na 8,9%., pri našich službách bude vykonaných niekoľko úprav cien príplatkov a poplatkov. Ďalšie podrobnosti a ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.dhl.sk.

„Celkovo sa globálna makroekonomická situácia začala stabilizovať, aj keď neistota pretrváva. V týchto turbulentných časoch poskytujeme stabilné a spoľahlivé služby všetkým našim zákazníkom na celom svete,“ povedala Daniela Mišurová, Managing Director, DHL Express Slovensko. „S každoročným prispôsobovaním cien môžeme pokračovať v investíciách do lepších riešení, zvyšovať flexibilitu v rámci našej siete a sústrediť sa na našu zodpovednosť voči životnému prostrediu pri poskytovaní kvalitných a udržateľných logistických riešení.”

Ceny upravuje na ročnej báze DHL Express, pričom zohľadňuje infláciu a dynamiku meny, ako aj administratívne náklady súvisiace s regulačnými a bezpečnostnými opatreniami. Národné a medzinárodné orgány pravidelne aktualizujú tieto opatrenia vo viac ako 220 krajinách a územiach, ktoré DHL Express obsluhuje. V závislosti od miestnych podmienok sa úpravy cien budú v jednotlivých krajinách líšiť.

– Koniec –

Mediálny kontakt:

DHL Express (Slovakia), spol. s r.o.

Martina Klimová
Phone: +421 908 786 366

E-mail: martina.klimova@dhl.com

DHL – Excellence. Simply delivered.

DHL je vedúcou globálnou značkou v odvetví logistiky. Naše divízie DHL ponúkajú bezkonkurenčné portfólio logistických služieb počnúc národným a medzinárodným doručovaním balíkov, cez e-commerce riešenia prepravy a plnenia, medzinárodnú expresnú, cestnú, leteckú a námornú dopravu až po riadenie priemyselného dodávateľského reťazca. S približne 395 000 zamestnancami vo viac ako 220 krajinách a územiach po celom svete DHL spája ľudí a podniky bezpečne a spoľahlivo, čím umožňuje globálne udržateľné obchodné toky. So špecializovanými riešeniami pre rastúce trhy a odvetvia vrátane technológií, biologických vied a zdravotníctva, strojárstva, výroby a energetiky, automobilovej mobility a maloobchodu má DHL rozhodujúcu pozíciu ako „logistická spoločnosť pre svet“.

DHL je súčasťou skupiny DHL. Skupina vygenerovala v roku 2022 výnosy vo výške viac ako 94 miliárd eur. Vďaka udržateľným obchodným praktikám a záväzkom voči spoločnosti a životnému prostrediu je Skupina pozitívnym prínosom pre svet. Cieľom DHL Group je dosiahnuť do roku 2050 logistiku s nulovými čistými emisiami.

Newsletter
Odoberajte náš newsletter.
Budete informovaný o aktuálnych kampaniach a novinkách zo sveta logistiky.