img

22. 09. 2023

DHL Express si tretíkrát za sebou zaisťuje prvé miesto v rebríčku Europe's Best Workplace™ 2023

Bonn/Nemecko, 22. septembra 2023: DHL Express si opäť vybojoval prestížny titul č. 1 Best Workplace™ v Európe od Great Place to Work® už tretí rok po sebe. Tento významný úspech podčiarkuje neochvejný záväzok spoločnosti DHL Express podporovať prosperujúcu kultúru na pracovisku, ktorá sa vyznačuje rešpektom, inkluzívnosťou a spokojnosťou zamestnancov.
John Pearson, generálny riaditeľ DHL Express, vyjadril svoje potešenie a povedal: „To, že sme boli opäť vyhlásené za ‚Č. 1 Best Workplace™‘ v Európe, je obrovským ocenením nášho neúnavného úsilia o vytvorenie inkluzívneho, pozitívneho a spravodlivého pracoviska. Aj keď oslavujeme toto ocenenie, zostávame odhodlaní v našom úsilí o neustále zlepšovanie a budeme pokračovať v investíciách do kultivácie najlepšieho pracovného prostredia pre náš výnimočný tím. Sme organizácia, ktorá stavia našich zamestnancov do centra nášho podnikania a naša kultúra rešpektu zostáva hnacou silou motivácie a spokojnosti našich zamestnancov.“

DHL Express oceňuje príspevky svojich zamestnancov a každoročne investuje do množstva iniciatív zameraných na zamestnancov. Medzi významné programy patrí program „Certified International Specialist“ (CIS), ktorý integruje zamestnancov nielen do kultúrnej chrbtice DHL Express, ale zároveň ich vybavuje vedomosťami nevyhnutnými na konzistentné poskytovanie vynikajúcich služieb zákazníkom. „DHL’s Got Heart“, ktorý posilňuje a povzbudzuje zamestnancov, aby podporovali veci, ktoré sú im drahé, a rámec „DHL4All“, ktorý je zameraný na podporu pocitu spolupatričnosti u všetkých zamestnancov bez ohľadu na národnosť, etnickú príslušnosť, schopnosti, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu, posilniť záväzok spoločnosti k spravodlivosti a inkluzívnosti.

Alastair McCambridge, senior viceprezident HR DHL Express Europe, uviedol: „Zabezpečenie titulu „Č. 1 Best Workplace™“ v Európe už tretí rok po sebe je fenomenálny úspech, ktorý dosiahli naši oddaní zamestnanci DHL Express. Som nesmierne hrdý na naše tímy a ich pozoruhodné úsilie, najmä pri zvládaní súčasného náročného prostredia s množstvom neistôt. Naším záväzkom je pokračovať v budovaní inkluzívneho, hodnotného a rovnocenného pracoviska v DHL Express.“

Aby boli spoločnosti považované za Best Workplace™ v Európe, musia sa zúčastniť na národných zoznamoch Great Place to Work’s Best Workplaces™. Nezávislé a dôverné údaje z prieskumu, ktoré hodnotia skúsenosti zamestnancov v oblasti dôvery, inovácií, firemných hodnôt a vedenia, kvantifikujú výkonnosť každej spoločnosti. Spoločnosti sú tiež hodnotené z hľadiska ich odhodlania vytvoriť pracovisko For All™, ktoré zahŕňa všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich identitu a zázemie.

„Blahoželáme k najlepším pracoviskám™ v Európe,“ hovorí Michael C. Bush, generálny riaditeľ spoločnosti Great Place to Work®. „Tieto spoločnosti ponúkajú spoločnostiam na každom trhu po celom svete lekcie: Vybudujte si dôveru so svojimi ľuďmi a oni vás odmenia skvelou prácou, novými nápadmi a lepšími obchodnými výsledkami.“

Newsletter
Odoberajte náš newsletter.
Budete informovaný o aktuálnych kampaniach a novinkách zo sveta logistiky.