img

21. 03. 2022

DHL Express oznamuje dve z najväčších dohôd o trvalo udržateľnom leteckom palive so spoločnosťami bp a Neste v objeme viac ako 800 miliónov litrov

  • bp a Neste sa zaviazali do roku 2026 dodávať DHL Express viac ako 800 miliónov litrov paliva pre udržateľné letectvo.
  • Úspory CO2 na základe životného cyklu sa odhadujú na ekvivalent ročných emisií skleníkových plynov vo výške cca. 400 000 osobných áut.
  • Významné dohody predstavujú významný krok smerom k cieľu skupiny Deutsche Post DHL Group využívať do roku 2030 30 percent paliva z udržateľného letectva pre všetku leteckú dopravu.
  • Frank Appel, generálny riaditeľ Deutsche Post DHL Group: „Používanie SAF je v súčasnosti jednou z kľúčových ciest na zníženie emisií CO2 počas životného cyklu letectva.“

Bonn/Nemecko, 21. marca 2022: DHL Express oznámila významný krok smerom k dekarbonizácii leteckej logistiky a jej udržateľnosti. DHL potvrdila novú strategickú spoluprácu so spoločnosťami bp a Neste s cieľom poskytnúť viac ako 800 miliónov litrov paliva pre udržateľné letectvo (SAF) spoločnosti DHL Express v priebehu nasledujúcich piatich rokov, pričom nové dohody tvoria jednu z najväčších dohôd SAF v letectve doteraz. Tieto obchody, spolu s už skôr oznámeným zavedením SAF v sieti DHL v San Franciscu (SFO), East Midlands (EMA) a Amsterdame (AMS), prekročia 50 percent cieľa DHL Express dosiahnuť 10 percent SAF pre všetku vzdušnú prepravu do roku 2026. DHL očakáva, že strategická spolupráca ušetrí cca. dva milióny ton emisií oxidu uhličitého počas životného cyklu leteckého paliva – ekvivalent ročných emisií skleníkových plynov vo výške cca. 400 000 osobných áut.

DHL Express prepraví ročne viac ako 480 miliónov urgentných dokumentov a balíkov v rámci svojej globálnej siete 220 krajín a území. Jednoducho povedané, pri 800 miliónoch litrov je cca. 1 000 ročných letov DHL na trase medzi americkým Cincinnati a nemeckým Lipskom by mohli Boeingy 777 prevádzkovať za cca. 12 rokov[2] za predpokladu 100-percentného využitia SAF. Celkovo to zodpovedá 12 000 uhlíkovo neutrálnym diaľkovým letom.

„Ako popredný svetový poskytovateľ logistiky je naším záväzkom poskytovať našim zákazníkom ekologické a udržateľnejšie riešenia. Významné obchodné vzťahy SAF s bp a Neste predstavujú významný krok v rámci leteckého priemyslu a potvrdzujú rámec nášho plánu udržateľnosti,“ hovorí Frank Appel, generálny riaditeľ Deutsche Post DHL Group. „Používanie SAF je v súčasnosti jednou z kľúčových ciest leteckého priemyslu k znižovaniu emisií CO2 počas životného cyklu leteckého paliva s aktuálne dostupnými typmi lietadiel.

Martin Thomsen, SVP, Air bp, hovorí: „Sme hrdí na to, že sme dokončili túto dôležitú dohodu, ktorá ďalej prehlbuje náš strategický vzťah so skupinou Deutsche Post DHL. Ako bp prechádza na integrovanú energetickú spoločnosť, využívame náš hodnotový reťazec zahŕňajúci suroviny, globálnu výrobu, logistiku a letiskovú infraštruktúru. Nie veľa spoločností má tiež obchodné a komerčné odborné znalosti v oblasti SAF, ktoré sú potrebné na navrhovanie a poskytovanie riešení pre komplexné potreby zákazníkov. Našou ambíciou je ešte užšie spolupracovať s letiskami a leteckými spoločnosťami na možnostiach dekarbonizácie a propagujeme SAF rýchlym tempom, aby sme podporili globálne letectvo pri realizácii svojich cieľov v oblasti zníženia emisií uhlíka.”

Vo svojom pláne udržateľnosti sa Deutsche Post DHL Group zaviazala, že do roku 2030 použije 30 percent miešania SAF pre všetku leteckú dopravu. Obaja dodávatelia budú poskytovať SAF vyrobené z odpadových olejov. Takýto SAF z odpadov a zvyškov môže počas svojho životného cyklu poskytnúť zníženie emisií skleníkových plynov až o 80 percent v porovnaní s konvenčným prúdovým palivom, ktoré nahrádza, čím sa zníži uhlíková stopa DHL. Aby sa zabezpečila udržateľnosť paliva, vyhýba sa používaniu surovín, ktoré konkurujú výrobe potravín alebo spôsobujú nepriamu zmenu využívania pôdy.

„S každým obchodom SAF si čoraz viac uvedomujeme obrovskú úlohu, ktorá nás čaká pri využívaní udržateľnejších riešení na pomoc našim zákazníkom. Neprejde deň, aby sa nás naši zákazníci nespýtali na nízkouhlíkové logistické riešenia a aby sme sa s nimi nestali partnerom v našej spoločnej snahe byť súčasťou vytvárania udržateľnejšej budúcnosti,“ hovorí John Pearson, generálny riaditeľ DHL Express. „Nové zmluvy SAF s bp a Neste sú míľnikmi na tejto ceste. Naším hlavným cieľom je inšpirovať viac dodávateľov SAF, aby riešili súčasnú medzeru v ponuke. Zároveň vyzývame tvorcov politík, aby nastavili správny rámec na urýchlenie nárastu trhu SAF v EÚ a na celom svete, vrátane účtovného mechanizmu, ktorý umožňuje flexibilné nákupy a používanie SAF.

„Táto dohoda, naša najväčšia v histórii SAF, zdôrazňuje rastúcu potrebu a naliehavosť – ako aj záväzok – konať v oblasti emisií súvisiacich s leteckou dopravou. Sme radi, že sme spoločne s DHL urobili tento významný krok, ktorý ukazuje spoločné ambície oboch spoločností a je ďalším pokrokom na našej ceste k vytvoreniu zdravšej planéty pre naše deti,“ hovorí Peter Vanacker, prezident a generálny riaditeľ Neste. „Dnešné oznámenie odráža aj to, ako konkrétne pomáhame zákazníkom znižovať emisie skleníkových plynov najmenej o 20 miliónov ton CO2 ročne do roku 2030. SAF je základným kameňom úsilia leteckého priemyslu dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050. Vyžaduje si to spoločné úsilie naprieč celým hodnotovým reťazcom letectva so všetkými zainteresovanými stranami s využitím všetkých dostupných surovín a riešení na dosiahnutie tohto cieľa.“

DHL Express si kladie za cieľ v budúcnosti rozširovať svoje partnerstvá s dodávateľmi udržateľného leteckého paliva a neustále zvyšovať podiel SAF vo svojej leteckej doprave. DHL je naďalej odhodlaná podporovať inovatívne technológie na výrazné zníženie emisií skleníkových plynov v letectve, ako sa uvádza v pláne udržateľnosti skupiny Deutsche Post DHL Group.

Newsletter
Odoberajte náš newsletter.
Budete informovaný o aktuálnych kampaniach a novinkách zo sveta logistiky.