img

03. 09. 2021

GOGREEN NIE JE PRODUKT, GO GREEN SME MY

 • Daniela Mišurová, managing director SlovakiaVážení zákazníci. Prijmite prosím moju žiadosť a staňte sa našim partnerom v boji  pri záchrane našej planéty. Deutsche Post DHL Group, ako popredná logistická spoločnosť, kladie dôraz na ochranu životného prostredia a preto si stanovila ambiciózny cieľ: dosiahnuť nulové emisie do roku 2050.  Stanovujeme nový štandard pre budúcnosť odvetvia dopravy. Sme prvou veľkou logistickou spoločnosťou na svete, ktorá stanovuje taký široký a ambiciózny cieľ, a tak opäť vedieme logistický priemysel, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a boj proti zmene klímy. Preto  Vám ponúkame celoročné zelené riešenia, ku každej nami posielanej zásielke.  Pokúsme sa spoločne dosiahnuť náš záväzok, že 50% našich predajov zahrnie ekologické riešenie, ktoré zabezpečia, že dodávateľské reťazce našich zákazníkov budú ekologickejšie.„Zem je to, čo máme všetci spoločné“

  Zelené riešenia pre expresné zásielky. Deň ZEME, 22. apríl 2019 je výzvou!

  DHL Express ponúka celoročné zelené riešenia.  Zapoj sa a buď GO GREEN nielen dnes.

  Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla. Svojimi aktivitami výrazne zasahujeme do toho, ako vyzerá príroda a svet okolo nás. Spotrebitelia čoraz častejšie zohľadňujú environmentálne aspekty pri rozhodovaní o nákupe. V doprave, ktorá je jadrom nášho podnikania, aj my produkujeme CO2, ktorý je hlavnou príčinu klimatických zmien. Plne si uvedomujeme zodpovednosť a zaviedli sme program na ochranu životného prostredia spoločnosti s názvom GOGREEN, aby sme prevzali zodpovednosť za životné prostredie znížením nášho vplyvu. Projekt GoGreen je najmä o redukcii C02. Heslom  je odstrániť emisie, resp. vyvážiť ich inými prospešnými aktivitami.  

  S produktmi a službami GOGREEN pomáhame aj našim zákazníkom znižovať ich uhlíkovú stopu. Rastúci dopyt po našich produktoch a službách spoločnosti GOGREEN ukazuje, že naši zákazníci tiež chcú prijať zodpovednosť za ochranu klímy.

  Prostredníctvom našej novej misie 2050 chceme znížiť do roku 2050 emisie súvisiace s logistikou na nulu. Aby sme dosiahli tento cieľ, stanovili sme pre rok 2025 štyri predbežné ciele.
  • Redukcia CO2 emisií do roku 2020 o 30 %.
  • Budeme prevádzkovať 70% našich vlastných služieb na prvom a poslednom kilometri s čistými vyzdvihovacími a dodávacími riešeniami, napr. bicykle a elektrické vozidlá.
  • Chceme, aby viac ako 50% našich predajov začlenilo Green Solutions.
  • Naším cieľom je vyškoliť 80% našich zamestnancov, aby sa stali certifikovanými špecialistami spoločnosti GoGreen a aktívne ich zapájali do našich aktivít ochrany životného prostredia a klímy.
  • Hybridné, elektrické autá, optimalizácia trás, škola ekonomického riadenia.

  Go Green Carbon neutral

  Spoločnosť DHL Express začala už v roku 2006 ponúkať služby, ktoré sú zamerané na zníženie emisií uhlíka v mnohých európskych krajinách. Dnes majú naši zákazníci vo viac ako 60 krajinách možnosť získať prehľad o emisiách uhlíka a skleníkových plynov pre svoje zásielky. Od roku 2013 ponúkame službu EXPRESS ENVELOPE.

  (každá expresná obálka je zasielaná ako GOGREEN automaticky) po celom svete práve s ponukou služby GOGREEN. Vďaka tejto službe nás využívajú mnohé firmy z celého radu priemyselných odvetví. Týmto spôsobom pomáhame našim zákazníkom dosahovať vlastné ciele v oblasti ochrany klímy, plniť ich politiku zodpovedného podnikania a zlepšovať sa.

  Čo znamená, keď bude Vaša zásielka poslaná našou sieťou ako Go Green Carbon Neutral? V prvom rade odpovedajúcim spôsobom prispievame k projektu ochrany klímy prostredníctvom nákupu uhlíkových kreditov z overených a vysoko kvalitných projektov, čím neutralizujeme emisie CO2  posielanej zásielky. Ak je Vaša zásielka zodpovedná za emisiu 49 kg CO2, spoločnosť DHL vykompenzuje minimálne rovnakú sumu nákupom uhlíkových kreditov z projektov na ochranu klímy.

  V súčasnosti ponúkame túto možnosť pre zasielanie exportných a importných zásielkach Time definite a medzinárodných Day Definite zásielkách. Výpočet emisií CO2 vychádza z hmotnosti  zásielky a prejdenej vzdialenosti. Údaje o preprave sú extrahované z našich systémov a spracované s emisnými parametrami. Spoločnosť DHL vlastní globálny patent na metodiku výpočtu emisií.

  Pre zazmluvnených zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre túto službu získajú tiež ročný certifikát  ( vždy v apríly), ktorý identifikuje celkovú sumu odhadovaných emisií uhlíka z ich zásielok GOGREEN, ktoré boli neutralizované v projektoch na ochranu klímy. Pre zazmluvených zákazníkov sú vytvárané aj podrobné správy o uhlíkovej stope na štvrťročných a ročných podkladoch. V reporte je uvádzaný celkový počet zásielok, hmotnosť zásielky a Vaše emisie uhlíka.

  Naša klimaticky neutrálna služba je založená na presných výpočtoch, ktoré berú do úvahy aktuálne prevádzkové údaje a vybrané špecifické dopravné trasy. Neustále sa snažíme optimalizovať kapacity našich lietadiel a vozidiel cestnej dopravy a skrátiť dopravné cesty pomocou nových medzinárodných spojení. Neustále modernizujeme lietadlový park a zvyšujeme používanie vozidiel poháňaných alternatívnym motorom.

  Poplatok za GOGREEN zásielku zahŕňa nákup kreditov v úspešných projektoch.

  Názov Popis Výška poplatku
  GoGreen Carbon Neutral Pre faktúrových zákazníkov min. 0,10 € / kg za medzinárodnú zásielku

  min. 0,02 € / kg za vnútroštátnu zásielku

  s certifikátom

  GoGreen Carbon Neutral Pre platbu v hotovosti min. 0,10 € / kg za medzinárodnú zásielku

  min. 0,02 € / kg za vnútroštátnu zásielku

  bez certifikátu

   

   

   

Newsletter
Odoberajte náš newsletter.
Budete informovaný o aktuálnych kampaniach a novinkách zo sveta logistiky.
Cookies
Na stránke používame cookies pre správne fungovanie a zlepšenie chodu stránky. Pre viac informácií si prečítajte naše Podmienky používania súborov cookies.