img

17. 01. 2023

Deutsche Post DHL Group ako celok po prvýkrát získala ocenenie Top Employer v Európe

Vynikajúce pracovné podmienky vo všetkých divíziách: Deutsche Post DHL Group ako celok po prvýkrát získala ocenenie Top Employer v Európe.

  • DHL Express a DHL Global Forwarding, Freight získali ocenenie Top Employer Global 2023.
  • 125 organizácií v 70 krajinách je certifikovaných ako Top Employer.
  • Špeciálna pochvala za vývoj a zavedenie globálne dostupnej zamestnaneckej aplikácie Smart Connect.
  • Člen predstavenstva pre HR Thomas Ogilvie: „Externá certifikácia nám potvrdzuje, že sme na správnej cestea a pomáha nám prilákať nových zamestnancov, najmä keď je trh práce napätý.“

Bonn, 18. januára 2023: Deutsche Post DHL Group bude aj v roku 2023 naďalej ponúkať atraktívne pracovné podmienky pre približne 590 000 zamestnancov – čo potvrdzujú aj nedávne certifikácie od Top Employers Institute. Certifikáciu Top Employer získalo celkovo 125 organizácií v 70 krajinách. Deutsche Post DHL Group ako celok po prvýkrát získala status Top Employer v Európe. Rovnako ako v predchádzajúcom roku, DHL Express a DHL Global Forwarding, Freight dosiahli status Top Employer Global, čím sa zaradili medzi najlepších zamestnávateľov na svete.

Top Employers Institute vo svojom hodnotení skupiny ako celku vyzdvihol také aspekty, ako je enormná hodnota, ktorá sa prikladá etike a integrite a obchodnej stratégii vo všetkých divíziách. Skupina DPDHL podľa inštitútu vynikla aj tým, že ciele a hodnoty boli jasne definované a efektívne komunikované so zamestnancami. Bol ocenený pokrok, ktorý spoločnosť dosiahla v oblasti riadenia a rozvoja zamestnancov, ako aj zameranie spoločnosti na udržateľnosť. Zazneli aj teplé slová o rastúcom využívaní technológií. Top Employers Institute vyzdvihol za mimoriadnu pochvalu zamestnaneckú aplikáciu Smart Connect. Smart Connect je súčasťou Smart Workspace, integrovanej digitálnej mobilnej platformy spustenej v roku 2022, ktorá umožňuje zamestnancom vo všetkých divíziách a vo všetkých krajinách navzájom komunikovať, pristupovať k informáciám a využívať výhody digitálnych školení – či už pracujú v prevádzkach alebo v v kancelárii, ako kuriér, manažér alebo mechanik.

V certifikačnom procese sa opäť mohli blysnúť jednotlivé divízie. DHL Express dosiahla najvyššie skóre zo všetkých piatich divízií a zároveň najväčšie zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom. DHL Express bola ocenená najmä za pilotný projekt, ktorý zhromažďuje priania, nápady a potreby zamestnancov v rôznych fázach ich kariéry v spoločnosti. Inštitút ocenil aj spustenie komplexnej metodiky riadenia zmien v prevádzkach. Spoločnosť DHL Global Forwarding, Freight (DGFF) získala špeciálne uznanie za zavedenie udržateľnosti ako kľúčového ukazovateľa výkonnosti v roku 2022. Tento proces bude dokončený v roku 2023. DGFF urobil dobrý dojem aj svojim pilotným projektom online mentorskej platformy. V certifikácii DHL Supply Chain bola špeciálna zmienka o novo spustenej aplikácii navrhnutej na zlepšenie pohody zamestnancov.

„Certifikácia Top Employer je niečo, čo berieme mimoriadne vážne,“ hovorí Thomas Ogilvie, člen predstavenstva Deutsche Post DHL Group pre HR. „V našom biznise sú to naši ľudia, ktorí robia rozdiel. Len vďaka našim angažovaným zamestnancom môžeme splniť naše štandardy kvality. Externá certifikácia nám potvrdzuje, že sme na správnej ceste, napríklad s našimi nástrojmi na riadenie ľudí a motiváciu zamestnancov. Tento druh uznania je niečo, čo nám môže pomôcť prilákať nových zamestnancov – najmä keď je pracovný trh napätý a kvalifikovaných pracovníkov je nedostatok.“

Deutsche Post DHL Group je jedným z najväčších svetových zamestnávateľov s približne 590 000 zamestnancami. V piatich divíziách a 220 krajinách a územiach sú ľudia zaneprázdnení prácou vo viac ako 1 000 rôznych povolaniach. Ako súčasť internej školiacej iniciatívy s názvom „Certified“ školia supervízori zamestnancov, aby sa stali „Certifikovanými špecialistami“ v ich konkrétnych oblastiach zodpovednosti. A Deutsche Post DHL Group organizuje každoročný Prieskum názorov zamestnancov, ktorý je dôležitým nástrojom na meranie spokojnosti zamestnancov a na identifikáciu potenciálnych oblastí na zlepšenie.

Inštitút top zamestnávateľov so sídlom v Amsterdame už viac ako 30 rokov hodnotí, ako dobre fungujú spoločnosti ako zamestnávatelia. Jeho certifikačný proces hodnotí spoločnosti v 20 kategóriách. Top Employers Institute je od roku 2011 zodpovedný za externú certifikáciu skupiny Deutsche Post DHL.

Okrem tejto certifikácie dosiahli niektoré divízie Deutsche Post DHL Group ďalšie uznanie za svoju kvalitu ako zamestnávateľa v roku 2022. Po druhýkrát za sebou sa DHL Express umiestnila na prvom mieste v rebríčku „Great Place to Work“, ktorý zverejnil spoločne s Časopis Fortune. Rebríček bol založený na prieskumoch so zamestnancami z viac ako 12 000 spoločností z celého sveta. DHL Express viedla európske rebríčky Great Place to Work a The Economist Group, čím sa opäť stala najlepším zamestnávateľom v Európe. V roku 2022 získala spoločnosť DHL Global Forwarding, Freight celkovo sedem ocenení Stevie v súťaži „Stevie Awards for Great Employers“ – z toho dve zlaté v kategórii „Leadership Development for Women“

The Amsterdam-based Top Employers Institute has been assessing how well companies perform as employers for more than 30 years. Its certification process evaluates companies across 20 categories. The Top Employers Institute has been responsible for the external certification of Deutsche Post DHL Group since 2011.

In addition to this certification, some Deutsche Post DHL Group divisions achieved further recognition for their quality as an employer in 2022. For the second time in a row, DHL Express took the top spot in the “Great Place to Work” ranking published jointly with Fortune Magazine. The ranking was based on surveys with employees from more than 12,000 companies around the world. DHL Express headed the Great Place to Work and The Economist Group European rankings, making it the best employer in Europe yet again. In 2022, DHL Global Forwarding, Freight won seven Stevie Awards in total in the “Stevie Awards for Great Employers” – two of them gold in the “Leadership Development for Women”

 

Newsletter
Odoberajte náš newsletter.
Budete informovaný o aktuálnych kampaniach a novinkách zo sveta logistiky.